1. 3
  Değişen değer yargıları dünyanın geçmiş dönemlerinde de olmuştur kuşkusuz fakat artık bilim ve akıl çağında olmamıza rağmen ve geçmişten dersler çıkarmamız gerekirken akıl,mantık ve manevi değerlerden gittikçe uzaklaşmış olmamız üzücü ve düşündürücüdür,B...

  Değişen değer yargıları dünyanın geçmiş dönemlerinde de olmuştur kuşkusuz fakat artık bilim ve akıl çağında olmamıza rağmen ve geçmişten dersler çıkarmamız gerekirken akıl,mantık ve manevi değerlerden gittikçe uzaklaşmış olmamız üzücü ve düşündürücüdür,Bunun en önemli nedeni YENİ DÜNYA DÜZENİ gibi ılımlı bir ad verilerek kapitalizmin tekrar sunulması ile dünya toplumlarının maddeciliği büyük bir ikram ve ilke olarak kabul etmiş olması,en kötü tarafı benimsemesinden kaynaklanmasıdır, insanlık kendini medeni sandığı bir çağda ahlaki ve manevi bir yozlaşmanın içinde bulmuştur ne yazık ki.

  Artık inançların dahi alaya alındığı fakat yeri gelince de fütursuzca her amaç için alet olarak kullanıldığı ve amaca ulaşmak için mubah sayıldığı bir ortam da toplum içinde bir birey olarak ne kadar doğru davranışlarda bulunursak bulunalım, toplumların ve ülkelerin alışkanlıklarının ve değer yargılarının kötüye doğru evrilmesini engellememiz gittikçe zorlaşmaktadır. Hatta dürüst bir birey olmanın günümüz dünyasında akılsızlık ve saflık olarak değerlendirilmesi, alay konusu olması, bunun karşılığında bir mevkiye makama gelmek için kullanılan tüm haksız ve kötü davranışlarda bulunan kişilerin, kurumların ve devlet yönetimlerinin davranışları meşru görülerek bu tarz davranışların başarıya ulaşılabilmesi için çeşitli iletişim araçları ile gereken doğru değerler olarak gösterilmesi,lanse edilmesi, dürüst toplum ve bireylerin de maneviyatını kırmakta ve bu zorlayıcı sebeplerden dolayı bir ikilem arasında bocalamasına, yani doğru yaptıklarından emin olamamasına,emin olsa dahi bu sunulana çoğu zaman zarar görmemek adına mahkum ve mecbur kalmalarına sebep olmaktadır.

  Yani zaten azınlıkta olan, doğru ve mantıklı değerlere sahip toplumların ve bireylerin bu mecburi zorunluluklar ile düşünce ve davranışlarını menfi yolda değiştirmelerine yol açmaktadır ve bu gidiş maalesef içimizi ferahlatan bir sona doğru gitmediğimizi, böyle devam edilmesi durumunda, yani küçük menfaatler uğruna büyük zararlara, insanlığın savaşlarla dolu açlık ve sefalet dolu gelecek yıllara koşar adım gitmesine yol açacaktır, şu anda dünya da yaşanan ekonomik darlık ve siyasi kaos, savaşlar bile maalesef geleceğin adeta bir provası ve göstergesi niteliği taşımaktadır.Bunun insanlık için fayda getirmeyeceği bilinmesine rağmen ısrarla uygulanması ise en ürkütücü olanıdır.

  1. 4
   Soru soruldu Felsefe Siyaset 1 yıl önce
   Dog Stevens
   Ünvan yok
   Demokrasiyi kutsal görme durumumuz nereden ileri geliyor bunu tartışmaya açmak istiyorum.Demokrasi, demokrasinin beşiği antik yunanda bile kutsal bir şey olarak görülmüyordu, o günden bugüne gelene dek daha eleştirilebilir, dokunulabilir bir kavramdı. Fak...

   Demokrasiyi kutsal görme durumumuz nereden ileri geliyor bunu tartışmaya açmak istiyorum.

   Demokrasi, demokrasinin beşiği antik yunanda bile kutsal bir şey olarak görülmüyordu, o günden bugüne gelene dek daha eleştirilebilir, dokunulabilir bir kavramdı. Fakat günümüzde müthiş bir dokunulmazlığı var sanki. Sağcısından solcusuna, marksistinden liberaline, anarşistine kadar herkes bu kavrama sarılıyor tuhaf bir şekilde.

   Halbuki Platon, Aristoteles, Machiavelli vb. bir çok düşünür demokrasiyi belli noktalarda eleştirmiş. Mesela Aristoteles Politika'sında demokrasinin tiranlıkla birlikte en kötü iki yönetim biçiminden biri olduğunu söylüyor.

   Ben de mevcut demokrasilerin bir çeşit oligarşi olduklarını düşünüyorum.

   Siz ne dersiniz, demokrasi kutsal mıdır yoksa modern bir dogmadan mı ibarettir? Neden öyledir/değildir?

   not: konu güncel siyasetle değil siyaset felsefesiyle ilgilidir. yazarın fetöyle bir ilişkisi bulunmamaktadır.

   17
   başlıklar
   28
   takipçiler
   Bu Pano Hakkında
   Felsefe, felsefe problemleri, felsefe tarihi, felsefe kitapları ve filozoflar ile ilgili konuların konuşulduğu panodur.