1. 3
  Simurg, temelinde varlığı ve onun yokluğu uğruna yaşam üzerindeki amacını, evrelerini ve nihayetinde dönüşümünü kapsayan; bu durumu geçerli kılan her şeyin birbiri için gerekliliği ilkesini günümüz sahne sanatları formları ve disiplinleri içerisinde kayna...

  Simurg, temelinde varlığı ve onun yokluğu uğruna yaşam üzerindeki amacını, evrelerini ve nihayetinde dönüşümünü kapsayan; bu durumu geçerli kılan her şeyin birbiri için gerekliliği ilkesini günümüz sahne sanatları formları ve disiplinleri içerisinde kaynaştırmayı, uygulamayı ve temsil etmeyi amaçlayan bir projedir.

  Ahir Zaman Orkestrası, yaşam üzerine dağılmış sesleri aynı kaynaktan beslendiği bilgi ve bilinç ile bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Tarz, tür, söylem, ifade ve konsept kavramları açısından bu yönteme ‘yeni dünya müziği’ ismini verebiliriz.

  İranlı mutasavvıf Feridüddin Attar’ın yazmış olduğu Mantık-ut Tayr isimli eser, projenin felsefi arkaplanını temsil etmektedir. Eserde ele alınan kuşların padişahları Simurg’a varmak için çıktıkları yol ve bu süreçte karşılaştıkları olaylar, dahil oldukları mertebeler; konu ve kurgu oluşturmak açısından rehber alınmıştır. Aynı zamanda Simurg’un dinamiklerini, eserin doğasını taşıyan tasavvuftaki “Vahdet-i Vücud” öğretisi oluşturmaktadır.

  Projede işitilecek her şarkı hikayedeki tek bir kuşu temsil etmekte; başlarına gelen olağan dışı ama kaçınılmaz olan olayları ve duyguları, onları bulundukları yerden ayrılmaya ve Simurg’u aramaya itecek şartları simgesel bir anlatımla ifade etmektedir. Bu yol hikayesinde her bir kuş bu aşamayı yaşayacak ve nihayetinde proje kurgusal olarak kuşların Simurg’u aramak için toplandıkları meydanda sonlanacaktır.

  Simurg Ahir Zaman Orkestrası’nın hazırladığı ‘Tek Başına Bir Hiç Hep Birlikte Her Şey’ adlı proje içerisinde planlanan performans iki bölümden oluşmaktadır. Yaklaşık yüz yirmi dakika sürecek olan etkinlik; altı kişiden oluşan bir orkestrayı, iki kişiden oluşan bir dans ekibini ve görsel ögeleri içerisinde barındırmaktadır.

  ‘Tek Başına Bir Hiç, Hep Birlikte Her Şey’ projesine yönelik sahne anlayışı; sanatsal, kuramsal, felsefi ve estetik açıdan, günümüz sahne sanatları disiplin ve yöntemlerine denklik oluşturacak yeni bir bakış açısı getirmeyi, var olan sahne kavramı sınırlarını tasavvuftaki Vahdet-i Vücud anlayışı ve öğretisiyle dönüştürerek aktarmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

  1. 3
   Yakınlarda olanlar gitmek isteyebilir.Biletler Biletix'te http://www.biletix.com/etkinlik-grup/93666550/TURK...Örnek canlı performans https://www.youtube.com/watch?v=leqhayrQ4Zk

   Yakınlarda olanlar gitmek isteyebilir.

   Biletler Biletix'te http://www.biletix.com/etkinlik-grup/93666550/TURK...

   Örnek canlı performans https://www.youtube.com/watch?v=leqhayrQ4Zk

   39
   başlıklar
   28
   takipçiler
   Bu Pano Hakkında
   Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır....
   Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. Bugün sanat terimi birçok kişi tarafından çok basit ve net gözüken bir kavram gibi kullanılabildiği gibi akademik çevrelerde sanatın ne şekilde tanımlanabileceği, hatta tanımlanabilir olup olmadığı bile hararetli bir tartışma konusudur.