1. 8
  Bağlantı paylaşıldı Tarih Siyaset 1 yıl önce

  Ortadoğu'yu Anlatan 40 Harita

  www.islamianaliz.com
  Emre Özdemir
  Ünvan yok

"Ortadoğu; jeo-politik/jeo-stratejik önemi ve başlıca enerji kaynaklarının merkezi konumunda olması dolayısıyla asırlardır üzerine planlar yapılan, dünyaya egemen olmak isteyen güçlerin hesap dışı tutamayacağı ve Müslüman ülkelerin kümelendiği bir coğrafyadır."

Bereketli hilal, medeniyetin beşiği

Bu bölge insan medeniyetin doğum yeri değilse de, en azından insan medeniyetinin doğduğu yerlerden birisidir. Verimli toprağı yüzünden “bereketli hilal” olarak adlandırılır. “Hilal”, genel olarak bugünün Irak, Suriye, Ürdün ve İsrail-Filistin topraklarını kapsar. (Bazı tanımlamalar Mısır’daki Nil Nehri vadisini de içerir). İnsanlar M.Ö 9000 yıllarında burada çiftçilik yapmaya başladılar ve Sümerler M.Ö 2500 dolaylarında bugünün “ülke”sini andıran kendi siyasi sistemi ve yazılı hukuk kurallarıyla ilk kompleks toplumu inşa ettiler. Diğer bir deyişle Sümerliler ve Antik Romalılar arasında, bizimle Antik Romalılar arasındakinden daha geniş bir zaman dilimi vardır.

tr01.png

Devamı: İslami Analiz

2 yanıt
 1. 2
  Gülşah Halman
  Sosyoloji Öğrencisi, İstanbul Üni · 1 yıl önce

  Şunlar da faydalı burada bulunsun: https://www.dartmouth.edu/~gov46/

 2. 1
  Gülşah Halman
  Sosyoloji Öğrencisi, İstanbul Üni · 1 yıl önce

  Çok güzel hazırlanmış